Nastavitev beline – White Balance


Nastavitev beline – White balance je pojem, s katerim se večina ljubiteljskih fotografov redko ali skoraj nikoli ne ukvarja. O belini začnejo razmišljati šele, ko ugotovijo, da ima fotografija pridih določene barve.

Nastavitev beline je pomembna, da so barve na fotografiji take, kot jih mi vidimo.

Večkrat se nam zgodi, da na fotografijah barve niso take, kot so bile v resnici. To se zgodi, kadar prihaja svetloba iz več virov različnih barv in se meša med seboj. V takih primerih avtomatika ne zna oziroma ne more pravilno oceniti temperature svetlobe. Fotografije dobijo pridih določene barve.

Avtomatika v fotoaparatu ne more oceniti kakšno temperaturo ima vir svetlobe, s katerim osvetljujemo določen predmet. Skozi objektiv fotoaparata pride le tista svetloba, ki se od objekta odbije. V primeru, da objekt osvetlimo z fluorescentno svetlobo bo na fotografiji moder pridih, klasične žarnice z žarilno nitko, pa dodajo fotografiji rumen oziroma rdeč pridih.

[br]

WB-topla

WB-hladna

WB-OK

[br]

Temperaturna lestvica ima na eni strani zelo hladne barve (modro nebo) do zelo toplih barv (sveča) na drugi strani.

Človeško oko tega pojava ne zazna, ker se naše oko samodejno prilagaja različnim situacijam. Poleg tega se nam bel list papirja vedno zdi bele barve, ker naši možgani vedo, da je papir bele barve. Digitalni fotoaparat pa nima vgrajene logike. Razpoznava le svetlobo,  zato moramo avtomatiki nekako povedati kakšen je vir svetlobe. Od tu dalje pa avtomatika odlično opravi svoje delo. Temu pravimo nastavitev beline.

Velja, da v primeru, ko imamo opraviti s svetlobo modre barve nastavimo na fotoaparatu toplejše tone in obratno, ko je ambientalna svetloba topla, nastavimo na fotoaparatu nekoliko hladnejše tone.

Nastavitev Beline – White Balance

Nastavitev beline je zelo pomembna, še posebej, če fotografije shranjujemo v JPEG formatu, saj smo zelo omejeni pri korekciji beline v postprodukciji na računalniku. Precej lažje in bolj enostavno je, če imamo fotografije v surovem formatu ali digitalnem negativu (RAW), kot ga tudi imenujemo. Gre za zapis, pri katerem se v datoteko zapišejo vse informacije, ki jih je senzor zaznal. Iz teh informacij nato s pomočjo programa (Camera RAW) za pretvorbo RAW datotek ustvarimo JPEG ali TIFF datoteko, ki je nato splošno uporabna in prenosljiva. V primeru, da imamo na voljo RAW datoteko, lahko nato na računalniku, v postprodukciji neposredno vpišemo vrednost barvne temperature v stopinjah Kelvina.

Iz tabele je razvidno, da poznamo več načinov nastavitve beline.

[br]

Nastavitev-beline_1

Različni načini nastavitve beline

[br]

AWB je avtomatski način, ki je tudi najbolj uporaben. Večinoma se ne želimo ukvarjati z nastavitvijo beline in zaupamo avtomatiki. Šele, ko opazimo, da rezultat ni tak, kot bi si želeli preklopimo iz AWB v enega izmed pred nastavljenih vrednosti (sonce, senca, oblak, volframova žarnica, neonka), ki so razvidne iz tabele. Nastavitev »Bliskavica« se vklopi samodejno, ko na fotoaparatu vklopimo vgrajeno ali zunanjo bliskavico.

Zanimivi sta še spodnji dve nastavitvi »Uporabniška fotografija« in »Kelvin«.

V prvem primeru »Uporabniška fotografija« si pomagamo s fotografijo. Najbolje je, da fotografiramo bel list papirja. Uporabimo ročno ostrenje in zajamemo v objektiv le bel list papirja. Nato določimo, da ta uporabniška fotografija predstavlja belo barvo. Zagotovo ste že opazili primer, ko so profesionalni snemalci snemali prispevek. Najprej asistent pred objektiv kamere postavi bel list papirja, da snemalec nastavi pravo vrednost beline. S tem se izognejo težavam v postprodukciji. Si predstavljate kako bi bilo, na televiziji, ko bi imel vsak prispevek drugače nastavljeno belino?

Drugi primer »Kelvin« uporabimo kadar poznamo vrednost temperature barve v stopinjah Kelvina. Največkrat je to v raznih studiih, kjer nam mojster luči lahko pove kakšna je ta vrednost. Lahko pa jo tudi sami izmerimo s pomočjo svetlomera.

Pri vsem tem pa moramo paziti, saj ta nastavitev velja le za tiste, točno določene svetlobne pogoje. Največkrat je dovolj že, da se malo obrnemo in nastavitev beline se lahko spremeni. Nemalokrat na to pozabimo in fotografije v drugem okolju naredimo z napačno nastavitvijo beline.

[br]

[br]