Histogram


Histogram je v fotografiji graf, ki nam prikazuje zastopanost posameznih tonskih vrednosti na fotografiji. To je definicija, sedaj pa si poglejmo kaj v praksi to pomeni.

S pomočjo histograma, lahko zelo na hitro razberemo ali bo fotografija presvetla ali pretemna. V tem je glavna vrednost histograma.

Horizontalna os histograma predstavlja tonske vrednosti. Skrajno levo je črno področje, skrajno desno pa belo področje. Vmes so vse tonske vrednosti. Vertikalna os predstavlja število točk, ki imajo posamezno tonsko vrednost. Iz tega lahko povzamemo, da na histogramu temnejših fotografij prevladujejo vrednosti na levi strani, in obratno, pri svetlih fotografijah prevladujejo vrednosti na desni strani.

[br]

Alenka_Gotar-230x300 Alenka_Gotar_Histogram-279x300

[br]

 Največkrat pa histogram uporabimo, da ugotovimo, ali so na fotografiji kakšni detajli zaradi pod ali preosvetljenosti izgubljeni. To vidimo po ekstremni špici v levem ali desnem kotu histograma.

Iz vsega tega bi lahko sklepali, da je idealni histogram ravna črta, kar pomeni, da so vse tonske vrednosti enakomerno zastopane. To seveda ne drži. Idealnega histograma ni, podobno kot tudi ni idealne fotografije. Vsak izmed nas vidi motiv drugače in ga tudi glede na svoj trenutni navdih zajame. Histogram je le zelo uporaben pripomoček, s katerim si pomagamo pri fotografiranju in postprodukciji.

[br]

Ptuj-300x200  Ptuj_Histogram-278x300

[br]

Histogram je tudi odličen pripomoček pri fotografiranju na soncu. Nemalokrat se zgodi, da zaradi močnega sonca ne moremo iz zaslona fotoaparata ugotoviti, ali je fotografija korektna ali preosvetljena. V takih primerih si lahko pomagamo s histogramom, ki nam na grafični način pove, kakšna je fotografija.

[br]

[br]