AEB – Avtomatska zaporedna osvetlitev


Kratica AEB pomeni Avtomatska Zaporedna Osvetlitev (angl. Auto Exposure Bracketing).

S pomočjo te funkcije, ki je, mimogrede, zelo uporabna, fotoaparat z avtomatsko spremembo zaslonke ali časa v razponu ±3EV (nekateri modeli tudi ±5EV) naredi več zaporednih posnetkov po korakih 1/3 EV.

Pri nastavitvi AEB lahko sami določate, koliko posnetkov želite (3, 5 ali 7, nekateri model pa tudi 2 ali 9) ter kolikšna je razlika v parametru EV (Exposure Value).

[br]

AEB

[br]

Odvisno od tipa fotoaparata lahko nastavimo tri, pet ali sedem zaporednih posnetkov.

Večina fotoaparatov podpira tri zaporedne posnetke, kar pomeni, da naredimo tri posnetke z različnimi nastavitvami, kar nas pripelje do tega, da je ena fotografija pravilno osvetljena, ena podosvetljena in ena preosvetljena.

[br]

AEB-1

[br]

AEB se je v začetku uporabljal za zajem motivov, pri katerih nismo bili sigurni, kakšne nastavitve bi bile najbolj primerne. Še posebej, če je dogodek neponovljiv in imamo le eno možnost, da zajamemo motiv.

Zamislimo si situacijo, ko nekdo od bližnjih dobi nagrado (medaljo, diplomo) iz rok neke pomembne osebe. »Ujeti« moramo pravi trenutek in fotografija mora biti popolna. Nimamo možnosti za »popravni izpit«. V tem primeru se bomo poslužili te funkcije. Odvisno od načina zajemanja, če imamo nastavljeno na posamezni posnetek bomo pritisnili na sprožilec 3krat, če imamo nastavljeno na zaporedno fotografiranje, pa bo aparat naredil tri zaporedne posnetke.

Odvisno od svetlobnih pogojev in naših nastavitev bomo dobili pri treh različnih fotografijah eno podosvetljeno, eno pravilno osvetljeno in eno preosvetljeno. To velja za idealne pogoje. Lahko se nam zgodi, da bosta dve fotografiji podosvetljeni, ena bolj, druga manj in ena pravilno osvetljena, ali pa obratno, da dobimo eno fotografijo pravilno osvetljeno in dve preosvetljeni. V vsakem primeru bomo imeli eno korektno fotografijo. V primeru, da smo zgrešili v vseh treh primerih, pa lahko še vedno vzamemo eno fotografijo, ki je najbližje pravilno osvetljeni in jo popravimo v enem izmed programov kot npr. Picasa, Adobe Lightroom, Canon ZoomBrowser,…

V zadnjem času se AEB uporablja tudi v HDR fotografiji. Pri HDR fotografiji gre za to, da umetno, v enem izmed programov sestavimo fotografijo iz več fotografij. Fotografije so različno osvetljene glede na motiv. Kot rezultat nastane fotografija, pri kateri je vidno precej več detajlov kot pri klasični fotografiji.

[br]

[br]